Huset

Bygningskulturen Hus er et kontorfælleskab, viden- og samlingssted for virksomheder, organisationer og ildsjæle, der arbejder med bygningskultur.

Vi fornyer, aktualiserer og kvalificerer det bygningskulturelle felt og fylder den smukke aula med debatter, udstillinger og foredrag. Faglige arrangementer, der er brugerinddragende, dagsordensættende.

Huset er en åben scene for faglig formidling, hvor både beboere, samarbejdspartnere og professionelle fra andre brancher tager ordet, debatterer, inspirerer og udfordrer hinanden.

Bygningskulturens Hus er en del af BARK Rådgivning, som er en privat konsulentvirksomhed, der rådgiver fonde, offentlige myndigheder og bygningsejere om udvikling i det byggede miljø