Huset

Siden 2012 har Bygningskulturens Hus været drevet af BARK Rådgivning som kontorfællesskab og fagligt mødested i det byggede miljø. Fra juni 2020 skal huset restaureres, og da projektet er tidskrævende og ikke kan gennemføres, mens der er arbejdspladser i huset, har virksomheden skulle beslutte, om man ønsker at flytte eller hellere vil genhuses.

Efter grundige overvejelser har BARK besluttet at flytte permanent til Skoubogade 1 i København K. Her vil virksomheden fortsætte sit virke med at hjælpe kunder i det byggede miljø med at udvikle planer, strategier og analyser, der sætter gang i en bæredygtig udvikling – og arbejde for at skabe faglige arrangementer, netværk og oplevelser – i en ny form – og over hele landet.

Forårets arrangementer i Bygningskulturens Hus, som er blevet udskudt pga. Corona, vil blive afholdt senere på året. Følg med på BARKs hjemmeside, i nyhedsbrevet og på husets Facebook-side.