Forskningsprojekt om klimatilpasning af det byggede miljø

Jonna Majgaard Krarup, arkitekt MAA, præsenterer sit forskningsprojekt om klimatilpasning af det byggede miljø.

Forskningsprojektet fokuserer på de mindre danske provinsbyer og bosætninger ved vandet. Stort set alle købstæder ligger ved vandet af historiske og funktionelle årsager, og mange har fine bykerner og havneområder, som er under omdannelse. Klimatilpasningstiltag i dette byggede miljø er ikke kun et (kloak)teknisk og bygningsanliggende. Også historiske, værdimæssige, rumlige og identitetsmæssige forhold berøres, når man går igang.

Projekt tog sit afsæt i en undersøgelsesrejse langs hele Elben under de massive oversvømmelser, der her fandt sted i 2006. Formålet var at prøve at forstå omfanget af oversvømmelserne. Turen viste med al tydelighed, at oversvømmelsesproblematikken ikke kan ses isoleret og derfor heller ikke kan løses med tilpasningstiltag på et enkelt sted. Der er tale om systemiske processer, der kræver systemiske løsninger på tværs af skalaforhold, administrative opdelinger og resortområder.Kort tekst om din motivation for deltagelse 

  • Dato:
  • Tid:
  • Sted:
  • Arrangør:
  • Kontaktperson:
  • 3. dec. 2014
  • 8.00 - 9.00
  • Bygningskulturens Hus
  • Bygningskulturens Hus
  • Tim Jensen
Forsknings- projekt om klima- tilpasning af det byggede miljø
03.12.2014
8.00 - 9.00

Morgensamling er en række af korte morgenforedrag, der hurtigt opdaterer dig på tung læsning som lovgivning, reglementer og forskning, mens du nyder din mælkeskummende morgenkaffe.