Br18 og den kommende certificeringsordning

Bygningsreglementet ændres radikalt fra januar 2018 med en helt ny struktur og en certificeringsordning for teknisk byggesagsbehandling. Det kommer til at medføre store forandringer for byggesagsprocessen og for bygherrens aftaler med rådgivere.

Bygherreforeningen inviterer til temamødet, hvor man får et overblik over hovedlinjerne og hvad ændringerne betyder for dig som bygherre og -rådgiver.

Foreløbigt program

15.00 Velkomst og introduktion
Henrik Bang, Bygherreforeningen

15.10 Hovedlinjerne i det ændrede BR og den kommende certificeringsordning
Få overblik over det kommende BR18 og de væsentligste ændringer for branchen samt en introduktion til den kommende certificeringsordning og de ændrede arbejdsgange.
Anne-Sofie Bang Lassesen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

15.50 Oplæg og debat om BR18 og certificeringsordningen
Hvordan kommer ændringerne til at påvirke myndighedsprocessen og samarbejdet herom og hvilke nye roller får de enkelte aktører?

– Den fremtidige rollefordeling mellem myndighed og bygherre
Hvordan ser den fremtidige byggesagsbehandling ud – set fra byggesagsbehandlerens vinkel?
Hvordan vil samarbejdet se ud i fremtiden og hvilke roller kommer de enkelte aktører til at få?
Myndighed tba

– Bliver vi klar til teknisk byggesagsbehandling i rådgivervirksomhederne?
Fremover skal den tekniske byggesagsbehandling varetages af certificerede rådgivere. Hvilke
fordele giver denne nye rolle og hvor ligger udfordringerne for rådgiverne?
Rådgiver tba

16.30 Debat ved bordene
Vi lægger op til debat ved bordene. Hvilken ny rolle giver certificeringsordningen bygherrerne, og hvor bliver det vigtigt at sætte ind i myndighedsprocessen?

16.50 Opsamling og afrunding
Henrik Bang, Bygherreforeningen

17.00 Netværk med vin og snacks
Efter den faglige del runder vi af med netværk.

 

For tilmelding klik her.

  • Dato:
  • Tid:
  • Sted:
  • Arrangør:
  • Pris:
  • 21. sep. 2017
  • 15.00 - 18.00
  • Bygningskulturens Hus
  • Bygherreforeningen
  • Gratis
Br18 og den kommende certificerings- ordning
21.09.2017
15.00 - 18.00