8:05 / 17. april 2015
Zøllnerhus

På Nørrebrogade på Ydre Nørrebro i København tegnes bybilledet hovedsageligt af historicistiske etagehuse opført i slutningen af 1800-tallet, som vi kender fra Københavns øvrige brokvarterer. På strækningen mellem Runddelen og Nørrebro Station står dog én bygning i særdeleshed ud fra facaderækken. Zøllnerhus. En raffineret, funktionalistisk etageejendom med elegante detaljer og en underspillet men insisterende tilstedeværelse.

Zøllnerhus er opført i 1934-36 for brødrene Zøllner og tegnet af arkitekterne Charles I. Schou og Erik Kragh. Den meget gennemførte og velbevarede ejendom er et af de første jernbetonhuse opført i Danmark. Samtidig er ejendommen i formsprog og detaljering en meget fin eksponent for funktionalismen, som den kom til udtryk i en dansk kontekst.

Ejendommen udgøres af et trefløjet, U-formet anlæg med en seksetagers, kubistisk bygningskrop mod Nørrebrogade, der udspænder udstrækningen mellem Allersgade og Gormsgade. Ejendommen danner således en sluttet facade med Nørrebrogade uden tilstødende naboejendomme. Mod de to sidegader består ejendommen af let tilbagetrukne femetagers bygningsvoluminer. Ejendommens hovedfløj mod Nørrebrogade er opført i jernbeton og sidefløjene i grundmur. Alle mure er pudsede og var oprindeligt flødefarvede, men de står i dag gulmalede. Mod Nørrebrogade er ejendommens gadeetage let tilbagetrukket i forhold til de øvre etager og indeholder butikker. Den øvrige ejendom indeholder boliger. Gadeetagens facader er dækket med kobberplader og afsluttet foroven med en baldakin, der beskytter de store butiksruder. Mod sidegaderne er baldakinen afrundet og understøttet af en kobberklædt søjle. Derved markeres på fin vis overgangen fra hovedfacade til bifacade. Over baldakinen mod Nørrebrogade er et karakteristisk gennemløbende vinduesbånd til førstesalens kontorer. Et meget typisk funktionalistisk træk. De øvrige vinduer i gadefacaderne er taktfastplaceret i facaden med hvidmalede bånd, der markerer dem i den gule facade. De tre gårdfacader har samme vindues typer og hertil lange gennemgående vertikale vinduesbånd til de indvendige trapperum. Alle vinduer er udført som smukke, spinkle jernkonstruktioner i to til fire fag. Ejendommen har ligeledes bevaret sine originale altaner i jernbeton, udstyret med spinkle jernbalustre og placeret i sidefacaderne og på ejendommes gårdfacader. I det indre står trapperummene tidstypisk skarptskåret med den centrerede originale elevator i træ og herom de originale terrazzotrapper.

Zøllnerhus er en sjældent velbevaret dansk funkisejendom. Man overser let bygningen i Nørrebrogades mylder af mennesker, busser og cykler, men det er bestemt værd at stoppe op en gang og nyde synet.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier og tekst: Albert Algreen-Petersen

Kilde: Kulturstyrelsen, FBB-databasen


Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen

Arkitekt MAA

Læs alle Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen s indlæg

Følg bloggen via RSS