20:36 / 19. februar 2013
Urban Gardening – havebrug med Stedsans

Urban Gardening er en alternetiv måde at bruge offentlige rum der breder sig. I mange tilfælde handler det om nyttehaver, og urban farming fællesskaber.

 

Offentlige bede bliver ofte planlagt efter vedligeholdelsesgraden, mens private bede er anlagt efter den lukrative værdi, med forskellige platoer, niveauer, stensætninger, vandløb, og stor diversitet i blomster, urter, græsser og planter.

.

Der er et spændingsfelt mellem det offentlige og private udtryk, der kan gentænkes på mange kreative måder, og som kan tilføje det offentlige rum en grad af personlighed og kreativitet, på en interagerende og legende måde, som mange planlæggere efterspørge. Men ikke mange arbejder med den rekreative have, der ellers kan tilføj stedet et kreativt og æstetik udryk.

.

Center for Urban Kunst skabte sidste sommer, i samarbejde med kunstneren Nikolaj Recke fem 4-kløver parker til Aarhus by, sådan man kunne sætte sig og holde en pause fra byens stress og finde lykken.

.

4kløver parker. Kunstner: Nikolaj Recke, Nicolai Juhler. Foto: Nikolaj Recke

.

Værket blev sat ud i byrummet i forbindelse med arrangementet Urban Gardening GrowthShop, hvor ca. 100 frivillige deltagere fra byen, brugte en lørdag på at plante 2500 nye planter og blomster, samt 300m2 rullegræs i byen. Blandt andet blev Klostertorvets næsten 100m2 nedslidte bed, transformeret på en eftermiddag til en kreativ minipark, med blomster Pacman og græsvolde, som børnene med det samme indtog. Arrangementet udviklede sig til DR2 programserien Guerilla Garterne.

.

Aarhus. Center for Urban Kunst

Aarhus 2012. Center for Urban Kunst

Klostertorv Aarhus. Foto: Center for Urban Kunst

Klostertorv, Aarhus. Center for Urban Kunst. Foto: Rasmus Berlin

Åboulevarden, Aarhus. Center for Urban Kunst

Immervad, Aarhus. Center for Urban Kunst

Immervad, Aarhus. Center for Urban Kunst

Guerilla Garterne, DR2, Aarhus.

Guerilla Garterne, DR2. Randers

.

Urban Gardening er også en effektiv måde at transformere et steds betydning, og arbejde med hvordan stedet opfattes. Clean up Aarhus var et værk under Århus Festuge i 2010, der tog fat i problematikken med at stenbroen under Clement Bro bliver brugt som offentlig toilet i natte timerne. Der blev rullet rullegræs ud, skårret til i de tissepøle der var fra natten før, og der blev brugt store mængder luft frisker. Med ét transformerede området sig til en sted folk opholdte sig og brugte til andet end at urinere.

.

Clean Up Aarhus 2010. Kunstner: Nicolai Juhler

.

I forbindelse med Teater Svalegangens opsætning Velkommen, om en enfoldig gartner der bliver udråbt til krisens vismand pga. sit jordnære syn på vækst, skabte Creative Enterprise en minimalistisk urban græsplæne, med retangulære græs moduler der skabte forskellige platoer og niveauer man kunne lege og sidde på. Modul Haven arbejde med opfattelsen af byrum kontra de organiskeformer… eller mangel på samme. Midt i bykrene, der er bygget op af stenmoduler, fra kantsten til tagsten, udgør de organiske former en kontrast. Men pga. det dominerende moduludtryk tænker man ikke yderligere over at græsset også er kantet og opbygget af moduler. Det falder nærmere ‘naturligt’ ind i bybilledet.

.

Modul Have, Teater Svalegangen. Kunstner: Nicolai Juhler

Modul Have, Teater Svalegangen. Kunstner: Nicolai Juhler

Modul Have by Night, Teater Svalegangen. Kunstner: Nicolai Juhler

.

/Nicolai Juhler, Kunstner & Urbanist, Creative Enterprise

 


Nicolai Juhler

Kunstner og Idehistoriker

Læs alle Nicolai Juhler s indlæg

Følg bloggen via RSS