8:52 / 10. marts 2014
Recesmurværk

Tegnestuen Gottlieb Paludan Architects har lavet tre tilbygninger til industrianlæg i København fra omkring århundredeskiftet; en tilbygning til Transformerstation på H. C. Ørstedsværket, en fuldmuret tilbygning med Fjernkølecentral på toppen af Tietgensgade-komplekset og en helt ny bygning med Fjernkølecentral i Borgergade. Bygningerne er opført i perioden 2011-13.

De tre bygninger er opført i røde teglsten i et forbandt af skifter, der veksler mellem at være fremtrukket og tilbagetrukket, og som får en vævet næsten tekstil karakter, man kalder for recesmurværk. De tre bygninger er bygget til bygningsanlæg fra omkring århundredeskiftet, som er rige på arkitektoniske detaljer og kulturhistoriske spor. Samtidig består bygningsanlæggene af en række forskellige bygninger, som er opført som selvstændige huse med egne karakteristika. Bygningsanlæggene formår at fremstår som et samlet hele, hvilket særligt lykkes da alle bygningerne er opført i de samme røde teglsten og med en klar form, der afspejler funktionen.

De tre nye tilbygninger er på ingen måde bagstræberiske i deres måde at indføje sig og tilpasse sig de eksisterende bygningsanlæg. Tilbygningerne er opført i de samme røde teglsten som det øvrige bygningsanlæg, de indskriver sig i. Udfordringen i forhold til de eksisterende bygninger har i høj grad været at besvare de ældre bygningernes detaljerigdom uden at kopiere dem. Gottlieb Paludan Architects har valgt at gøre dette med et både enkelt og effektfuldt virkemiddel; recesmurværket. Den stoflige overflade teglstenmurens relief danner, skaber et nutidigt og indlevet modsvar til de eksisterende bygningsanlæg. Bygningerne indskriver sig i konteksten, som det de er; en funktionel og prosaisk videreførelse af Københavns forsyningsanlæg, hvor den tekniske, historiske og arkitektoniske stillingtagen sammen tegner tre tilbygninger, der får de samlede bygningsanlæg til at fremstår smukkere og klarere end før.

 

 

 

 

 

 

Tekst og fotografier af Albert Algreen-Petersen


Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen

Arkitekt MAA

Læs alle Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen s indlæg

Følg bloggen via RSS