12:06 / 7. april 2014
Neuhaus’ Times Square

Times Square er kommercialiseringens epicenter, hvor et inferno af neonlys, billboards og horder af turister og gøglere okkuperer det offentlige byrum. En cirkusarena, der måske nok er værd at opleve en enkelt gang, men derudover bør undgås. Jeg havde egentlig svoret, at jeg aldrig ville genbesøge stedet – det var før, jeg fik kendskab til en fortovsrist midt på Times Square, der gemmer på en skjult lydinstallation, som kun de færreste bemærker.

Den skjulte lydinstallationen er et stedsspecifikt kunstværk af den amerikanske lydkunstner Max Neuhaus. Med inspiration i Times Square skabte han i 1977 værket, som består af et maskineri, der forvrænger og forstærker lydene fra undergrundens udluftningssystem. Frem til 1992 var værket installeret under fortovsristene, hvor Broadway og 7th Avenue krydser hinanden. Herefter blev det fjernet og gik for en kort bemærkning i glemmebogen, indtil Dia Foundation indkøbte kunstværket og geninstallerede det på sin rette plads i 2002.

Neuhaus’ lydinstallation er nu sat på repeat og kan opleves 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Der er ingen skiltning eller markering af kunstværket – man må følge koordinaterne Broadway og 7th Avenue og skærpe ørene for at finde de fortovsriste, der slipper den mest forvrængede ventilation ud. Det kræver tålmodighed og vedholdenhed at mase sig vej gennem det hektiske menneskemylder til Neuhaus’ riste. Men når det endelig lykkes, belønnes man med følelsen af at have fundet en skjult skat, som alle andre passerer henover i uvidenhed.

 

 

Neuhaus komponerede bevidst sit lydværk på en sådan måde, at det harmonerer med resten af Times Squares lydunivers og ikke bemærkes af alle: “The piece isn’t meant to startle, it’s meant for people who are ready to discover. In fact, I never do a work where everybody stops and notices it in a public place. I want at least 50% of the people to walk through it without noticing it, without hearing it.”

Ifølge Neuhaus er vores perception af rum og steder i lige så høj grad betinget af, hvad vi hører, som hvad vi ser.  Det kan man til tider glemme. Jeg bliver mindet om den fredag aften, hvor jeg sidder på hug midt i Times Squares inferno og bliver opslugt af lydharmonien under ristene.

Læs mere om Max Neauhaus og hans lydinstallation ”Times Square” her:

Max Neuhaus: http://www.max-neuhaus.info

Dia Foundation: http://www.diaart.org/press_releases/main/87

Citat af Neuhaus fundet her: http://untappedcities.com/2013/10/30/daily-what-sound-installation-below-the-subway-grates-times-square-max-neuhaus/