6:27 / 2. september 2014
Lade med sjæl på Danmarks top

Man skulle tro at Gl. Skagen var fyldt af idylliske fredede bygninger, men der er faktisk kun ganske få fredede bygningsværker i det gamle fiskerleje. De øvrige huse er ødelagt for bestandigt af dårlig rådgivning og manglende æstetisk sans. Der er ikke mange  gamle og velbevarede huse tilbage – desværre kun ganske få, hvis ejere fortjener al mulig ros for ders udholdenhed. Til gengæld har næsten alle andre bygninger den største samling bredsprossede termoruder i Skandinavien – vinduerne ligner ubegavede, måbende øjne i gule murstenshuse.

Hvor kan jeg derfor blive glad på en gråvejrsdag i Gl. Skagen, når jeg lufter hunde på heden og vandrer forbi det fine Søjberghus og ser at laden nu er blevet gennemrestaureret efter alle kunstens regler.

Laden er bygget omkring år 1800 og flyttet til nuværende placering ca. år 1825. Laden har givet været stråtækket Typen er en tværlo opført i bindingsværk og fjællebeklædt.

Kulturstyrelsen skriver følgende: “Laden, der ligger mod vest, er opført i bindingsværk og har en rødmalet fjællebeklædning. Gavltrekanterne er beklædt med blåmalede brædder og øverst findes et trekantet vindue. Taget er et heltag belagt med sort tagpap. Den vestlige langside har midt for en bred tofløjet revleport, der går et stykke op i taget. Flere steder findes rødmalede revledøre, undtagen én på østsiden, der er blåmalet. I fjællebeklædningen sidder få blåmalede, etrammede vinduer i plan med facaden, og under vinduerne er bræddebeklædningen skråt affaset.”

Den gamle gård er fredet og det samme er arealerne omkring. Det er virkelig flot at ejerne passer så fint på gården som den ligger der så poetisk på heden ved foden af Sømærket. Her er foregået mangt og meget. Lige nu kan vi så glæde os over det fine restaureringsarbejde, den velduftende lindoliemaling, hængslerne, taget, og de smukke blå vinduer. Kig lige med. Er det ikke bare smukt og opløftende på en gråvejrsdag ?