19:33 / 8. december 2013
K.B. Hallen, Et stille sted

K.B. Hallen blev tegnet af arkitekten, Hans Hansen i 1938 og opført af Kjøbenhavns Boldklub og var på det tidspunkt et af Europas største og mest moderne sportsanlæg. Anlægget blev fredet i 2011 og brød skæbnesvangert i brand umiddelbart efter fredningen og uden at ejerne havde tegnet fredningsdækning for bygningen. Den manglende fredningsdækning betød, at ejerne var underforsikret og dermed økonomisk ude af stand til at finansiere reparation og genopbygning af den eksisterende bygning. Forsikringen ville kun dække, hvad der svarer til at opføre en ny bygning efter nye principper. Kulturstyrelsen har i november 2013 afgjort, at bygningen mister sin status som fredet, hvilket betyder at ejers pligt til at genopbygge hallen efter de regler, der gælder for en fredet bygning, bortfalder.

K.B. Hallen blev fredet ud fra sine både arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Og bygningen står for mange som en vigtig ramme for en række både store og små sportsbegivenheder og kulturarrangementer. Ligesom bygningen har været medvirkende til at skabe en for sin tid moderne ramme for krops- og sportskultur.

K.B. Hallen består af en opvisningshal, en træningshal med to tennisbaner, badmintonhal, pejsesal, restaurant og diverse klublokaler og omklædningsrum samt et udendørs svømmebassin. Hallen er opført i funktionalistisk stil og har en markant arkitektur og en for sin tid moderne jernkonstruktion. Bygningen er næsten symmetrisk med tag i tøndehvælv og udkragede kasser til tilskuere. K.B.s logo er placeret asymmetrisk udskåret i facaden. Særligt for bygningen er også den markante farvesætning med en kontrastfuld virkning mellem bygningens røde søjler og facadens lyseblå farve.

Hovedbygningen og opvisningsalen står endnu som efter branden, tom, tavs og medtaget efter flammerne. Bygningens lyseblå facade er delvist dækket med sod fra branden. Bygningens langside med de karakteristiske rødmalede betonsøjler hæfter sig fast i en in-situ støbt bænk, der løber langs bygningens facade. Enkelte steder har betonkonstruktionen slået revner i facaden. Vinduerne er delvist knuste og delvist dækkede af krydsfinersplader. Rødt støv fra tennisbanerne har lagt sig som et fint drys på bygningens skrånende lyseblå betonfacade og på bænken, der løber langs bygningens facade.

Dele af bygningen har taget mindre skade af branden. Den store højloftede festsal, hvor en pejs i røde mursten gennembryder rummets svalegang, står næsten intakt efter branden. I pejsesalen er de store smukke vægmalerier, udført af Sikker-Hansen i 1938. Vægmalerier, der skildrer sport og kropskultur med sunde sportsudøvere.

Det begynder at regne, og jeg drikker en kop kaffe i K.B. Hallens restaurant og kigger på de mange fotografier fra hallens historie med glade sportsudøvere, vindere og tabere og fornemmer en særlig stemning imens jeg venter på, at regnen stilner af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og fotografier af Laura Boelskifte


Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen

Arkitekt MAA

Læs alle Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen s indlæg

Følg bloggen via RSS