12:14 / 6. marts 2014
High Line Park – New York

I et tidligere industriområde på det sydvestlige Manhattan findes en 2,3 km lang højbanestrækning, der de senere år har fået meget omtale. Og det er med god grund. Højbanestrækningen, der går under navnet High Line, er i dag et grønt og rekreativt parkområde, der befinder sig tre meter over Manhattans pulserende gadeliv.

High Line blev etableret i begyndelsen af 1930’erne som led i udviklingen af en bedre infrastruktur langs Manhattans West Side. Tung og farlig godstransport havde været en del af området siden midten af 1800-tallet, og High Line var et initiativ, der skulle fjerne togene fra gadeplan og mindske de mange alvorlige ulykker, de førte med sig.

Knap halvtreds år senere kørte det sidste tog over High Lines skinner. Den sidste last, der blev transporteret i 1980, var tre tætpakkede godsvogne med dybfrosne kalkuner. Nogle år senere købte en privat jernebaneentusiast højbanen for ti dollars med henblik på at istandsætte de gamle togskinner til fremtidig jernbanebrug. Planerne blev imidlertid aldrig realiseret, og de næste knap tyve år stod den gamle højbanekonstruktion ubenyttet og forfalden hen.

 

 

I 1999 mobiliserede nye ildsjæle i lokalområdet sig under non-profit organisationen ”Friends of the High Line”, og det er deres fortjeneste, at High Line i dag er bevaret og genanvendt som offentligt rekreativt område. I 2002 valgte New York Citys bystyre at bakke økonomisk op om realisering af projektet og med deres støtte, fik man involveret arkitekter og landskabsarkitekter i genanvendelsen af den gamle højbane. High Line Park åbnede sin første grønne strækning i 2009. En ny strækning fulgte efter i 2011, og i 2014 forventes endnu en strækning at stå færdig.

 

 

High Line Park er en populær besøgsdestination for lokale beboere, og den udgør i dag en af New York Citys mest velbesøgte turistattraktioner. En af årsagerne til den popularitet er den nænsomme omdannelse med hvilken, man har formået at bevare fortællingerne om højbanens fortid. Fortællingerne findes blandt andet i parkens vilde plantevækst af græsser og engplanter, som skød frem i den periode, hvor High Line var øde og forladt. I dag udgør de størstedelen af parkens beplantning.

Da jeg spadserer gennem High Lines parkforløb en lørdag formiddag i februar, er den gamle højbane næsten mennesketom. Det skyldes nok, at der er varslet snestorm. Jeg tænker på, at stemningen i parken må være betydelig anderledes på en varm sommerdag. Imens kigger jeg fra en udsigtspost ned på Manhattans gadeliv, hvor et mylder af gule taxaer og fodgængere fortsætter sin vante gang.