9:51 / 30. januar 2015
Grundtvigs Kirke

På et tidspunkt i sin karriere gik arkitekten Louis Kahn i dialog med en mursten. Det lød sådan her:

 “If you think of Brick, you say to Brick, ‘What do you want, Brick?’ And Brick says to you, ‘I like an Arch.’ And if you say to Brick, ‘Look, arches are expensive, and I can use a concrete lintel over you. What do you think of that, Brick?’ Brick says, ‘I like an Arch.’ “

Dialogen fik mig straks til at tænke på Grundtvigs Kirke. Jeg er nemlig overbevist om, at arkitekten P.V. Jensen-Klint må have haft en tilsvarende dialog med en hvidgul mursten, da han tegnede det imponerende bygningsværk.

Grundtvigs Kirke består af fem millioner hvidgule mursten – de udgør kirkens eneste bygge- og dekorationselement. Bygningens murværkskonstruktion er lagt i en sirlig 10-stens forbandt, der giver facaden et andægtigt udtryk, og på alle indvendige mure er stenenes overflade håndslebne for at fremkalde et silkeblødt skær. Kernen i de store søjler er ikke støbt, men med nøje præcision muret op sten for sten. Og så har bygningen hvælvinger – hvælvinger, der troner sig op i himmelrummet, og minder én om, at Jensen-Klint i den grad var en arkitekt, der formåede at lade murstenen komme til sin ret.

Selv en simpel mursten drømmer altså om at blive noget stort – noget, der er større end den selv. Og drømmen gik heldigvis i opfyldelse for de fem millioner gyldne mursten på Bispebjerg Bakke.