11:40 / 23. juni 2013
Fra bed til aktivt mødested

Den internationale Urban Art festival KRONFEST blev afholdt d. 4. -12. juni i Kronstadt ved Sct. Petersborg, Rusland. Udgangspunktet for materialet til  værkerne var storskrald og aflagte materialer fra byens industri.

 

Byen Kronstadt er en gammel russisk flådeby og fiskerleje på øen Kotlin i Den Finske Bugt; Den har ca. 45.000 indbyggere. Den fungerede som forsvar af Sct. Petersborg (Leningrad), og var lukket for privatbefolkningen indtil 1968.  I dag er militæret rykket ud af byen, og den er administrativt blevet en del af Sct. Petersborg, der ligger 30 km mod øst.

Festivalen inviterede lokale kunstnere og derudover  tre urban kunstnere fra Norden til at arbejde stedsspecifikt med de materialer, der var at finde i området.

Det danske bidrag – værket Star Bed  – arbejdede med de offentlige bede og det kreative møde i det fælles rum. Et møde, der kan skabe en åben dialog mellem brugerne, ved at foregå i kreative rammer i det fællesrum – som et neutralt mødested, da det offentlige rum er allemandseje i en lokal kontekst. Værket arbejdede derfor med bedets betydning og muligheder for det tilfældige møde i det offentlige rum. Det offentlige rum – som et sted for dialog og kreative løsninger, der rækker udover den sædvanlige praktiske by.

Bedet er et område i byen, der bliver taget ud af rummet, ved at afgrænse det med markeringssten, af hække, af buske og planter, således at befolkningen ikke kan indtage det. Et rum, der ikke længere må eller kan bruges af indbyggerne, og derfor kan betegnes som et dødt rum i byen. En slags helle for trafikken af forbipasserende – men kun for øjet.

Star Bed indtager dette rum, åbner det for menneskelig brug, og bibeholder samtidig bedets karakter som pausested – men for mennesker. Det grønne element skiftes ud med andre farver, der stadig giver området liv og en  afveksling i stenbelægningen.

Star Bed er et sted, hvor folk kan stoppe op – sætte sig ind i bedet og møde hinanden i små kreative rum, der er placeret forskellige steder midt i det travle fællesrum. Et jomfrueligt og uudnyttet sted, der åbnes for nye møder i fællesrummet, når det bliver gjort på æstetisk vis.

Værket blev præmieret med anden pladsen og indgår som en del af byinventaret i området. Det er skabt med røde og blå stjerner, sten – støbt i beton. Værket skulle have været afsluttet af en 19 x 19 cm bænkbjælke i hver ende. Men bjælkerne forsvandt desværre i sidste øjeblik og måtte erstattes af store sten.

Foto: Nicolai Juhler, Viktoria Krasnoyarova


Nicolai Juhler

Kunstner og Idehistoriker

Læs alle Nicolai Juhler s indlæg

Følg bloggen via RSS