7:23 / 21. januar 2015
Transformerstation Bremerholm 6

På Bremerholm 6 i en af Københavns klassicistiske karréer ligger et stort lukket teknisk anlæg indeholdende transformere. Transformerstationen er tegnet af arkitekten, Hans Christian Hansen (1901-1978). Anlægget er opført i 1962-63 og har frem til 2013 forsynet københavnere med elektricitet. Bygningen er under afvikling som transformerstation og en ny anvendelse for bygningen skal findes. Man overser nemt den store, lukkede, mørke og deraf gådefulde bygningskrop når man hastigt passerer forbi. Hvis man sætter tempoet ned, vil man opleve, at den store, tilsyneladende lukkede facade, opløses i et levende taktfast mønster af slanke vertikale og horisontale elementer. Bygningens betonkonstruktion er dækket af en stor facadeskærm, der udgør jalousier af skråtstillede vandrette metallameller båret af lodrette skinner. Det skaber en varieret facade med skyggevirkninger og et farvespil af sorte, brunlige og grønlige toner. Bygningen har en malet sokkel, hvorpå der er placeret en række kvadratiske udstillingsmontre med det formål at lade den lukkede tekniske bygning indgå i den tætte by og det levende gaderum. Portåbningen til bygningen er placeret asymmetrisk i facadens højre side. I den øverste etage åbner bygningen sig op med høje trævinduer, der underlægger sig facademønsterets faste takt. Over vinduerne ses markante udkragede konsol-elementer, der leder tankerne hen på gesimsen og kvisten, som ses på mange historiske københavnerbyhuse.

 

 

 

 

 

Tekst og fotografier af Laura Boelskifte


Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen

Arkitekt MAA

Læs alle Laura Boelskifte & Albert Algreen-Petersen s indlæg

Følg bloggen via RSS